کد خطاشرح اشکال
E01اشکال در تشکیل یا تشخیص شعله
E02اشکال در ترموستات حد
E03اشکال سویچ فشار هوا
E04کمبود فشار آب
E05اشکال در سنسور مدارگرمایشی
E06اشکال در سنسور مدارمصرفی آب
E09ورود بیش ازحد آب به دستگاه
E46اشکال در سنسور تشخیص فشار آب
E51آسیب سخت افزاری
E52اشکال در سویچ فشار هوا - اشکال در برد
E53آسیب سخت افزاری
E72عدم تشخیص محفظه احتراق - ایرادهای مربوط به خطای E03
E75اشکال در شناسایی برد الکترونیک
E76عدم تشخیص اتصال ماژول شیرگاز
E99عدم قابلیت ریست کردن
پکیج آگرا

پکیج آگرا

آگراگاز آسیا تولیدکننده پکیج آماتیس, روکا, وستن, آگرا